Riyadh
Contact: Sarah Nahawi, Senior Vice President, Client Services

sarah.nahawi@carma.com

Telephone Number
966 11 486 8564

Mobile Number
966 56 966 2510

Fax Number
966 11 486 8566

Akaria Plaza, Gate “D”, Level 6
Olaya Main Street,
Riyadh Kingdom Of Saudi Arabia
P.O Box 86334 Riyadh 11622